סוד הראשית

post_audio
לפני שנה אחת

ה' מדבר אלינו לא רק מבחוץ אלא גם מבפנים. התורה מתגלה לא רק מבחוץ אלא גם מתוכנו.

post_audio
לפני שנה אחת

הבלבולים שצפויים לפגוש אותנו בדרך לעקידה. חוץ מזה בשיעור הזה יש גם תחילת בירור למה בעצם לצוות על עקידת הבן.

post_audio
לפני שנה אחת

רגע לפני סיום העקידה הדרמה מתגברת. דמעות. לא רק של אברהם. מתרחשת סגירת מעגל עם רגעי הבריאה.