post_video
לפני 8 חודשים

התלמיד שקד קדוש מספר מה הוא למד משיעורו של הרב שמואל זעפרני שליט"א על פרשת "ויחי" ט' בטבת התש"ח.

post_video
לפני 8 חודשים

התלמיד אבנר עטיה מספר מה הוא למד משיעורו של הרב שמואל זעפרני שליט"א על פרשת "ויחי" ט' בטבת התש"ח.

post_video
לפני 8 חודשים

התלמיד אבייה אקלו מספר מה הוא למד משיעורו של הרב שמואל זעפרני שליט"א על פרשת "ויחי" ט' בטבת התש"ח.

post_video
לפני 8 חודשים

התלמיד מאור אליה מספר מה הוא למד משיעורו של הרב שמואל זעפרני שליט"א על פרשת "ויחי" ט' בטבת התש"ח.

post_video
לפני 8 חודשים

דרשתו של הרב שמואל זעפרני שליט"א ראש ישיבת המאירי.

שהיה ליד ימינו של מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל

תלמידים מספרים !

תלמידי ישבת המאיר מספרים על השיעורים בישיבה !

תלמידי הישיבה מספרים על שיעורי הישיבה, ועל נקודות החוזק של השיעורים.

.

ישיבת ההסדר המאירי

לימודי בית מדרש חם משפחתי ותוסס סדרי בוקר צהרים וערב, שיעורים באמונה ושיעורים בהלכה שבתות באווירה מיוחדת הדרכות פרטיות על ידי רבני הישיבה ורגעים רבים של התרוממות הרוח.בוגרנו לומדים ומלמדים בישיבות גבוהות ובלימודי רבנות ושוקדים על לימוד התורה בראש שקט – התואר והמקצוע "בכיסם" ויש ביניהם הממשיכים לתואר שני או התמקצעות אחרת במוסדות הלימוד הגבוהים.

לימודים אקדמיים

הלימודים בחוגים ובמגמות השונות נערכים במכללת הרצוג, תנאי הקבלה הם מבחן פסיכומטרי ובחינות בגרות בשקלול של 550 נקודות. על פי תנאי מועצה האקדמית. הלימודים ברמה גבוהה מוכרים ומזכים עם סיומם בתואר, אנו שואפים ליצור מקום בו אדם בן תורה ובעל הידע המדעי והמקצועי, יצרו אדם התורם למשפחה, לחברה ממנה הוא בה, לעם ולעולם כולו.

צבא

בראית הצורך של שילוב בין חובתנו ללמוד תורה ולהתפתחות רוחנית, לבין המחויבות לשרת בצה"ל ולהשתלב בחברה הישראלית, תלמידי הישיבה מתחייבים למסלול הסדר. בקיץ שנה א' הם מתחיילים ואת תקופת השירות הצבאי מתחילים מאדר בשנה ב' ללימודים. תלמידינו משרתים ביחידות השונות יחד עם חבריהם מישיבות ההסדר האחרות. הם מכוונים לשירות משמעותי המתאים ליכולות התלמיד, תלמידים המעוניינים ומתאימים נקראים לדגל הפיקוד והקצונה ועם שובם לישיבה ישתלבו בתכנית מותאמת לזמן חזרתם לישיבה. התלמידים זוכים לביקורי הצוות ואף הישיבה נהנית מביקוריהם בשבתות ובימי חול. השירות הצבאי נמשך על פני תקופה של 16 חודשים על לחגי תשרי, ערב חזרתם לעוד שנתיים של לימודי ישיבה ולימודי מכללה עד להשלמת המסלול.

 

 

כתובת :רח' המאירי 11 ,ירושלים

שעות קבלת קהל: 8:30-14:00

טל': 02-6527950

פקס: 02-6513756

ניתן להשאיר הודעה בתא קולי 

גב' אפרת כלף

Phone