מאמרי הראיה

post_audio
לפני שנה אחת

מאמרי הראיה
138
צדק שהיה פעה"ק, שמו היה רבי אברהם יעקב, והיו מכנים אותו בשם ליאון גר הצדק, שרושם גדול
היה עושה על כל מכיריו באמת . הוא היה כומר בניו יורק בכנסיה גדולה ועשירה,…

post_audio
לפני שנה אחת

מאמרי הראיה
139
ממעינות האלה, תהיו אתם אחי היקרים יודעים לקלוט את הזוך ואת הטוהר, שבהם תכירו להפלות יפה
בין זרם לזרם, בין משקע זר שסערת הרוח מעלה בזעפו ובין תהליך של מי מנוחות…