עולם של תורה באידרא

תנ"ך, פרשת שבוע, קבלה, חסידות
מצא את מה שאתה מבקש - שיעורים, וידאו, ומאמרים ממגוון מלמדים וסגנונות

תורות שבחרנו עבורך

הרב שאול יורוביץ - קבלה וחסידות

post_audio
לפני שבוע אחד

יובל לויטה - לחיות מבפנים

post_audio
לפני 2 שבועות

הבעלש"ט - ערי מקלט

3 ערי מקלט - מחשבה, דיבור ומעשה - לבושי הנפש

במידה ונופלים בחלקים יש לחזקם במחשבות טובות, דיבורים קדושים ומעשים טובים

רציחה - איבוד הקשר עם הזהות הנשמתית…

יובל לויטה - לחיות מבפנים

post_audio
לפני 2 שבועות

שם השם המיוחד לחודש אב

בעלש"ט - מב' מסעות מיום היוולדו עד חזרה לעולמו לארץ החיים העליונה

יציאה מהרחם - יציאת מצריים, גלות - עיבור, לידה - יציאה מהגלות, מוחין - הולך בעצמו

כל…

הרב שאול יורוביץ - קבלה וחסידות

post_audio
לפני 2 שבועות

הרב שאול יורוביץ - קבלה וחסידות

post_audio
לפני 2 שבועות

הרב שאול יורוביץ - קבלה וחסידות

post_audio
לפני 2 שבועות

לימודי פנימיות התורה עם הרב עודד דוד

post_audio
לפני 2 שבועות

הרב קוק רואה את הגוף ככלי וממשיך בזה את האר"י שדיבר על אורות וכלים,ואת הבעל שם טוב שדיבר על "עבודה בגשמיות".

התשובה הגופנית היא חלק מעבודת השם ומתהליך הגאולה שבה עם ישראל חוזר אל חיי החומר…

הרב שאול יורוביץ - קבלה וחסידות

post_audio
לפני 2 שבועות

הרב שאול יורוביץ - קבלה וחסידות

post_audio
לפני 2 שבועות