דרכים בעולם החסידות- ישיבת ההסדר ברעננה

post_audio
לפני שנה אחת

לפי ר צדוק התשובה היא הסרת אחריות ולא קבלת אחריות,הרע נובע מהידיעה האלוקית והשבתו לבורא היא התשובה בעצמה.