שיעורים בפנימיות התורה- לפי סדר ההשתלשלות

post_video
לפני שנה אחת

שיעור שני במבוא לקבלת בשיטת האר"י הרמח"ל והרב קוק.

post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת

ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.