הרב קוק

post_audio
לפני 7 חודשים

אורות הקודש א', פסקה עט.

post_audio
לפני 10 חודשים

לימוד מתוך ספר 'אורות' לראי"ה קוק, עמוד עא.