מהו בשבילך? שאלה מורתי ימימה ע"ה  תלמידה מאורסת.

הוא העוגן שלי ענתה אותה בחורה מאושרת.

הוא לא עוגן ואת לא אוניה, ענתה ימימה.

במילים פשוטות וישירות ביטאה ימימה את יסודות השקפתה. זוגיות היא אוצר נפלא שבהחלט תורם

לחיזוק וההעצמה אבל זוגיות בריאה לא נבנית מיחסי תלות, אלא מנתינה בריאה.

והחיזוק הפנימי והעוצמה הם מרכיבים אישים שצריכים להיבנות אצל כל אחד מבפנים.

 

נהיה בקשר