"מדובר שמה שיקרה בירידה תדע לעלות שוב לתיקונך לעלייתך. ירידה קשורה לדיוק, הטבעית לתיקון"

ימימה אביטל. חלק לזמן ירידה. 

ימימה - חלק לזמן ירידה