יש לנו את רעיון הזמן ונצרף את הזמן לעליה ובכל יום אתה יכול לעלות. אם אתמול לא עלית יש לך את היום ואם שעה לא עלית יש לך את השעה הבאה ואם רגע לא דייקת יש לך את הרגע הבא (ימימה אביטל)
המהפכה של הזמן. האפשרות להתקרב בכל רגע נתון, ולהפרד ממה שהיה ברגע הקודם. 

ימימה - חלק לזמן ירידה