לפעמים ה'אבל' הזה בנפש יכול להתחזות למחשבה.

שתי דקות ימימה