לצאת מהתיבה אחרי עולם שחרב. לאן מכאן?

 

חידוש הברית - תשפ