פרצוף עתיק במשנת האר"י מקבל ביאור מיוחד אצל הרמחל ובמשנת חבד.