לרמב"ם תפיסה שלמה את אישיות האדם..גוף ונפש.

כל מה שאינו מאוזן בנפש או בגוף נובע מחוסר ברמה ההכרתית.הנפש מתחלקת ל5 חלקים והמצוות הן שיטות להביא את האדם לבריאות מאוזנת.הנביא הוא האדם הבריא שחלקיו התחתונים לא מסתירים את אור השכל שהוא צלם האלוהים שבאדם.

תפיסת הרמבם מושפעת מהפילוסופיה היוונית בלבושה האיסלמי אך הוא מברר אותה ולוקח ממנה רק מה שמתאים לדעת חז"ל.

עיון בהקדמת הרמבם לפרקי אבות הקרוי: שמונה פרקים לרמבם- פרק א.