התשובה היא שיבה לשתיקה.אי תגובתיות.היא מתאפשרת על ידי המתנה וצפיה.יש בחודש אלול פרידה מהישן של שנה שעברה והפרדת זמנים בין עבר להווה.מאפייני התשובה הם התחדשות וכנות.עיקר התשובה היא שיבה לרגע הנוכחי.אצל ר נחמן יש גם רעיונות על התשובה כהפסקת השפיטה וכקבלה עצמית.עיון בליקוטי מוהרן תורה ו בעקבות פרשנות הרב שג"ר.