post_video
לפני 5 חודשים

ועולם התיקון הינו מערכת אורות מדודה שאינה שוברת את הכלים.האור נכנס לאורות במידה שהם יכולים להכיל.מה הביטוי של עולם התיקון בנפש בזמן ובעולמות

post_video
לפני 5 חודשים

בשבירת הכלים עלו האורות כלםי מעלה ונשארו רק 288 ( רפח) ניצוצות.השיעור עוסק בניצוצות אלה ובפרשנויות שניתנו להם בחסידות, קבלה ,כתבי הראי"ה וכו'.

post_video
לפני 5 חודשים

אורות גדולים וכלים קטנים ..זהו המאפיין של עולם התוהו וכך בנפש האדם.רצונות ענקיים סמויים שמתקיימים בעל מודע שוברים את הנפש.כל יצר הוא רצון גדול שלא מצא מענה במציאות.עולם התוהו ושורשיו בקבלת הארי…

post_video
לפני 5 חודשים

עולם הנקודים הינו עולם התוהו שעליו נאמר שעשו גדול בשורשו מיעקב.המשך השיעור על עולם הנקודים במשנת האר"י.

post_video
לפני 5 חודשים

עולם הנקודים הוא העולם שממנו מתחילה בריאת הרע.מהי המשמעות של עולם זה בנפש ובהסטוריה?

מה המשמעות של עשרה אורות בעשרה כלים?

כיצד מוסברת בריאת הרע בספר הזוהר ובכתבי האר"י הקדוש

post_video
לפני 6 חודשים
post_video
לפני 6 חודשים

בעולם העקודים עשרה אורות בכלי אחד.מהי משמעותו של עולם זה בכתבי הארי והרמחל? כיצד הוא מתפרש אצל הרב קוק ובהגות חב"ד.מה עולם זה משפיע על חיינו? הרב קןק מדבר על שאיפת המנוחה שמנוגדת לשאיפת התנועה.…

post_video
לפני 6 חודשים

המקובלים עלו במעלה העולמות והם מגלים לנו שישנן דרגות קיום שבהן הנשמה שולטת והגוף מבוטל אליה.ישנן רמות שונות בתהליך זה.

מהן רמות אלה וכיצד הן מתבטאות ביחסי גוף נפש אורות וכלים בקבלת הארי.…

post_video
לפני 7 חודשים
post_video
לפני 7 חודשים

 

קבלת הארי מתארת את צורות החיים של העתיד.אלה הם העולמות : אוזן חוטם פה של עולם אדם קדמון.אלה מצבים שבהם כמעט אין גוף.מהם עולמות אלה וכיצד הם קשורים ליחסי גופנפש

post_video
לפני 7 חודשים
post_video
לפני 7 חודשים
בנתיים אין...

הרב עודד דוד ר"מ בישיבות הסדר ותיכוניות.לשעבר ראש מכינה קד"צ ומשגיח בישיבת הסדר.

מחבר הספרים: אורות הרמח"ל וריש מילין המבואר.

מתמקד בהוראת כתבי האר"י הרמח"ל,הרב קוק והחסידות.

מוזיקאי ויוצר.

למד בישיבת כרם ביבנה,מרכז הרב ואצל הרב שג"ר זצ"ל.

הלימוד בגיבוי והסכמת הרב שמואל אליהו שליט"א.

Not available. Did you define a site owner?