איברים

post_text
לפני שנה אחת

משהו אחד זכור לי במיוחד מראש השנה האחרון
שעליתי במטוס לכיוון אומן בלילה
התרווחתי בכיסא וניסיתי להירדם
ופתאום התחלתי להרגיש כאב חד בגרון
שממש הציק לי והפריע לי לישון