כבוד

post_text
לפני שנה אחת

 

מכבדת את בריאתך

"למי למי יש יותר כבוד"?

לאיזה חלק בתוכך את נותנת כבוד (כובד, משקל)? איזה חלק נותן לך תחושת נוכחות ראויה בעולם?

הישגייך הרוחניים? או הישגים בכלל?

post_text
לפני 2 שנים

 

למה מי אמר? למי אנחנו מוכנים לחלוק כבוד?

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בהעלותך סימן יד

שאו שערים ראשיכם, שהיו הפתחים שפלים, [ואמר] והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד…

post_text
לפני 2 שנים

 

הלוואי שיגדלו...

כולנו מתפללות להצלחת ילדינו, אבל פעמים ההתבגרות שלהם מפחידה אותנו,  מה יהיה אם ...ויש פחד פנימי ועמוק שבדרך כלל  לא מדובר, אבל הוא   מקנן בנו בשקט מה יהיה אם הם…