חסימה

post_video
לפני שנה אחת

משהו עומד בינינו לבין הקשרים בחיינו. 

התורה קוראת לזה ערלת לב.

חסימות.

כמה מילים על הנתיב מעבר לחסימות. 

post_audio
לפני שנה אחת

לפעמים ה'אבל' הזה בנפש יכול להתחזות למחשבה.