סתירות

post_audio
לפני שנה אחת

קריאת שמע היא הזמן לאסוף את הניגודים בפנימיים והחיצוניים בתוכנו לסיפור אחד.