קורח

post_audio
לפני 4 חודשים

עיקר סיבת האדם לעולם - ברור האמת מתוך השקר דייקא כי זה שלמות האמת

ברור אישי לקשר עם עצמך

אורי סיום מסכת

בני מחשבה טובה פרק יא' - המשך -…

post_audio
לפני 4 חודשים

עומק עלול לגרום לעקמומיות

להחליף לוי  (דין) בכהן (חסד) - בילבול הגבולות והמשקלים - שקר המלביש עצמו באמת

הנפילות הן מפנימיות לא מיושרת

סוד הגאולה - הקשר של האיש הישראלי עם…