שבועות

post_audio
לפני 6 חודשים

סיום מסכת סוטה - אורי פלד

חיי מוהר"ן - באלו הזמנים אין אני כמו מקודם

צריך לחדש את התפסיה והדעת כדרך חיים

שבועות - 

אר"י - התפשטות האור והסתלקותו בונה את הכלי - רשימו…

post_audio
לפני שנה אחת

שבירת כלים - הפקרות מול הפרזה

יום טוב/מקרא קודש-קורא לנו לגלות שאין שום חיוב הטבעי כלל

הקודש - המציאות קוראת לנו לנקודת הכל מרצונו

אדם עייף - היינו עייף מאמונתו שהכל אפשרי…

post_audio
לפני שנה אחת

התפיסה בגדלות מאפשרת התמודדות עם היומיום בצורה אחרת

אנחנו התגשמות הנבואות...

מעמד הר סיני - ירד סדר חדש לעולם - מהות ואור אל מול החושך

תורה - תווך בין האינסוף לסוף