שמחה

post_audio
לפני שנה אחת

"...עיקר השמחה בנקודת האמת שבלב האיש הישראלי..."

אם אין שמחה - אתה לא בתדר/בניגון המדוייק לך

הצלחה - קשר עם ה' כל מקום בעליה ובירידה

דרך להגיע אל האמת - געגועים וכיסופים…

post_audio
לפני שנה אחת

לעבוד את ה' בשמחה, זהו התיקון והנקודה הקדושה של כל המצוות

שמחה על הקשר הפשוט - הפנימי הנעלם - ללא מילים

הקבלה בין כלי המשכן למבנה האדם - המשכן נבנה מהנקודות הטובות של כל אחד