post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים

סימן סו חלק ו - יאוש בחוב.

שיעורי חזרה של הרב אוריאל אליהו.

מומלץ לקראת מבחני הרבנות הראשית.

post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 3 חודשים

פסקי דין

מדי פעם יתפרסמו בע"ה פסקי דין חדשים.

שיעורי אמונה

איגוד בתי הדין לממונות

 

בי"ד כולל ענב - סניפים:

1. כרמי משפט, ענב

המכבים 1, ענב

0585858750

9-18 כל…

כולל בעלי בתים

ימי רביעי
ענב

בימי רביעי בבוקר יש כולל בעלי בתים בישוב עינב. בד"כ יש שלושה שיעורים.

 

שאלות ותשובות אקטואליות בדיני ממונות

יום חמישי
כולל עינב, עינב

תלמידי הכולל עונים לשאלות המרובות. מבחר התשובות יתפרסמו בע"ה באופן שבועי.

בכולל הדיינות "כרמי המשפט" שביישוב עינב לומדים כחמישה עשר אברכים. חלק גדול מהאברכים כבר עבר בחינות הסמכה לרבנות, וחלקם גם עברו בחינות הסמכה להיות רבני ערים, האברכים נבחנים במבחנים גדולים הנערכים על ידי הרבנות הראשית לישראל, ובסיום תקופה ממושכת של כשמונה שנים, כאשר הם מצליחים במבחנים אלו, הם מקבלים תעודת הסמכה לדיינות, והם יכולים לשמש בפועל כדיינים. פרט ללימוד הדיינות במסגרת הרגילה של הכולל, אברכי הכולל משתתפים בפעילות תורנית עניפה בקהילת היישוב עינב, בהתאם לגילאים השונים: החל מחוגים של תלמוד תורה לילדים, ועד לשיעורי תורה המיועדים למבוגרים, הכולל מחזיק גם בית דין לממונות (היחיד במוא"ז שומרון), בראש הכולל עומד הרב אוריאל אליהו (המכהן גם כאב"ד בבית הדין).

 

מס' טל' 058-58-58-750
מענה אנושי 09:00-18:00
[ניתן לשלוח שאלות בוואטסאפ בכל שעות היממה]

קבלת קהל בבית הדין:
ימים א'-ה' 09:30-13:00

לתיאום דיון באחד מסניפי בית הדין:
054-2536095 - ראובן (מזכיר)

אפשר לשאול שאלות בדיני ממונות ובשאר חלקי התורה, גם בוואטסאפ.

Phone