שיעורים בהלכה

post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני שנה אחת

סדרת שיעורים מפי הרב אוריאל אליהו בהלכות שבת (ע"פ סימני השו"ע). שיעור נוכחי: מלאכת דָש.

post_video
לפני שנה אחת
post_video
לפני 11 חודשים

שיעור בהלכה במסגרת כולל בעלי הבתים.

post_video
לפני 11 חודשים
post_video
לפני 11 חודשים
post_video
לפני 11 חודשים

שיעור שני בנושא של פאה נכרית של הרב אוריאל אליהו שליט"א..

בסוף השיעור - הצורך באיחוד ולא בהתבדלות דרך הלבוש.

post_video
לפני 11 חודשים

שיעור הלכה בנושא דברים האסורים מחמת סכנה.