No content available.

חיליק פרנק - סיפורי מעשיות

ימי חמישי, 20:00
שפרעם 11, ירושלים

עיון מעמיק בתורותיו של רבי נחמן. מלווה בניגונים.

מחיר כניסה - 25 ש"ח

טלפון לבירורים - 0549106574

 

ב"אידרא" יש גם דפים שמאגדים כמה מלמדים ומלמדות. מעין דפי נושא. 

זהו דף נושא המוקדש לתורות של הלב והאהבה. 

מוזמנים להציע שיעורים שנראים לכם מתאימים לדף הזה.