הרב המזמר

post_video
לפני 3 חודשים
post_video
לפני 4 חודשים
post_video
לפני 10 חודשים

ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.