מבוא לפנימיות התורה

post_video
לפני 8 חודשים
post_video
לפני 9 חודשים

התמונה המצורפת היא של הצייר דוד פרידמן מצפת

post_video
לפני 10 חודשים

ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.

post_audio
לפני 11 חודשים

לפי ר צדוק התשובה היא הסרת אחריות ולא קבלת אחריות,הרע נובע מהידיעה האלוקית והשבתו לבורא היא התשובה בעצמה.