מבוא לקבלה

post_video
לפני שבוע אחד
post_video
לפני 2 שבועות
post_video
לפני 3 שבועות
post_video
לפני חודש אחד
post_video
לפני חודש אחד
post_video
לפני חודש אחד
post_video
לפני 2 חודשים
post_video
לפני 2 חודשים
post_video
לפני 2 חודשים

שיעור שני במבוא לקבלת בשיטת האר"י הרמח"ל והרב קוק.