שיעורים בפנימיות התורה- לפי סדר ההשתלשלות

post_video
לפני שנה אחת

שיעור שני במבוא לקבלת בשיטת האר"י הרמח"ל והרב קוק.

post_video
לפני 10 חודשים
post_video
לפני 8 חודשים
post_video
לפני 7 חודשים
post_video
לפני 6 חודשים

ע"פ הרב קוק תורת ההתפתחות המדעית,המוסר,והתפיסה של האל האישי קשורים לפרצוף זעיר אנפין.