הרב קוק

post_audio
לפני 4 שבועות

אורות הקודש א', פסקה עט.

post_audio
לפני 3 חודשים

לימוד מתוך ספר 'אורות' לראי"ה קוק, עמוד עא.