מניטו

post_video
לפני שנה אחת

מתוך ערב לימוד ליל הושענא רבה תשע"ח

post_video
לפני שנה אחת

הרב ספי גלדצהלר מנתח לעומק את שורשי הסכסוך הישראלי פלסטיני כפי שרואים זאת המוסלמים והיהודים כאחד: המתח בין יצחק לישמעאל.