דרשתו של הרב שמואל זעפרני שליט"א ראש ישיבת המאירי.

שהיה ליד ימינו של מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל