תמיד נדמה לנו שאם רק היינו מרוויחים עוד קצת אז היינו רגועים. אבל אפשר לעשות בדיוק ההיפך. לימוד הלכות חזקת מטלטלין. 

ללכת עם תורה