פרשת משפטים - שיעור מרתק בהקשר בין דייני ישראל לעבודה זרה, הרב שקד אליהו פנחס 

פרשת השבוע - וידאו