יש סוג של מתקפות שיש להן סיבה. 
ויש סוג של מתקפות שפשוט אין להן. 

יש סוג של אהבה שצריך תירוצים.
ויש סוג של אהבה שלא. 

אז האהבה שלא צריכה תירוצים, היא הריפוי למתקפה שאין לה סיבה. 
כבר זיהיתם את הקול בזה בפנים שיורד עלינו סתם ככה בלי שום סיבה? 
פורים זה זמן טוב לתרגל את תנועת התיקון - לתת לנו טוב בלי שום סיבה. 
 

לגעת בחגים