כדי לקבל תורה, הנפש זקוקה לטהרה. טהרת המידות, שהיא טהרת הצורות השונות של ההתקשרות שלנו לעצמנו ולעולם. נכנסים פנימה ועושים הפרדה בערבוב הפנימי - בין מהות למיותר, בין נתינה מהותית לנתינה לא מדוייקת, בין גבול מהותי לבין גבול לא מדויק. אלו התאומים הלא זהים בנפש. איזה מהתאומים משרת את מהלך ההתקרבות?

 

 

לגעת בחגים