מעין השתקפות של ההכרה כשמתקרבים שהיא משקיפה על הניתן בו השתקפות של המצב העכשוי שלו ללמד על החסר בו, החסר להשלמה לתיקון .

 

המציאות היא השתקפות של המצב העכשוי של המציאות הפנימית שלך. זה לא חידוש כל מי שקצת למד לימוד פנימי מכיר את זה.

ואפילו מי שלמד רשי על התורה

בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו".

מאיר רש"י הקדוש את עינינו ומבאר: "והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. משל הדיוט אומר: מה דבליבך על רחמך, מה דבליביה עלך

(מה שיש בלבך על אוהבך, זה מה שלטענתך יש בלבו עליך). ",

כלומר את רואה את המציאות דרך עולמך הפנימי.

 

החידוש שימימה מלמדת שהמסע  הזה מכוון , ובעזרת השם יהיה לו סוף טוב. כי ההבנה שצריכה לצמוח במקום הזה, במציאות המשתקפת. היא זו שמשקיפה עליך מלמעלה ומזמזמת את ההשתקפות הזו כדי לתקן ולצמוח.

האור האלוקי שבקרבו מזמן שוב ושוב את המפגש הזה כדי לתקן.

 

מלאכה

*מה משתקף לך על הקשר הפנימי שלך על עצמך דרך מחמאה שקיבלת

ודרך מקום של עלבון וכאב

 

איזו הבנה משקיפה עליך מלמעלה ומבקשת לרדת.

כתבי אותה, מה את עושה בשביל לתת לה מקום(ישום)

ימימה - חשיבה הכרתית