הזמנה להיות קצת כמו הנביאים הקדושים, והעיקר לעורר את הרצון. 

הכשרת האברכים - לחיות עם לב