זה תמיד קשה להזכר בזה בזמן הנכון, אבל הירידה תמיד מלמדת, אם רק נשאר בעמדה נכונה. 

"הירידה באה ללמד אותך כדי לעלות אותך. תקבל אותה היא טבעית בתהליך התיקון עד שבמהלך התיקונים כאשר תתחזקו עוד אז היש לתקן עוד, יהיה קל לתקנו. יש לקבלו כדי לא להיאבק בו. אותו זמן לדעת שאותה ירידה, החלק הזה הוא מוריד כביכול אם הוא שייך לחומר והנה אין לרדת אלא מתחם, לומד לתחם את אשר שייך למבנה אשר אתה עושה ולומד לפגוש בדרכך מה לבנות עוד עד שהעשייה תהיה זורמת." (ימימה אביטל)

ימימה - חלק לזמן ירידה