בזה תלוי הכל - האם יש לנו קשר עם הלב והנהגה שלו למקום שטוב עבורנו? 

ציור - נאוה דילמוני

הכשרת האברכים - לחיות עם לב