מדרשת "בינה לבא" מתארחת במרכז "ופרצת" בגבעה הצרפתית בירושלים

לימוד עומק בספר התניא לנשים עם ר' אורי צפורי

ימי ראשון 20:15

לפרטים:

טליה - 0525809866

יעל - 0542165561

ספר התניא - מדרשת "בינה לבא"