הרב דב ליאור ב'מרכז פרצת הגבעה הצרפתית' שיעור הכנה לפסח בשיתוף קהילת נפת צופים

מרכז ופרצת הגבעה הצרפתית - ירושלים רח' לוחמי הגטאות במתחם אולפנת צביה יצירתית

02-5321240

בפייסבוק "מרכז ופרצת הגבעה הצרפתית ירושלים"