הרב ישראל אריאל ב'מרכז ופרצת הגבעה הצרפתית'. שיעור מתוך הסדרה "התהליך המשולש במעבר לשלמות נפשית"
מרכז 'ופרצת' הגבעה הצרפתית - ירושלים
רח' לוחמי הגטאות, בתוך מתחם אולפנת צביה יצירתית
02-5321240
בפייסבוק - "מרכז ופרצת הגבעה הצרפתית"