הכל נעשה מתוחם תוך עשיה, תוך אותו יום, תוך אותה שעה, תוך הדקה אתה יכול להוסיף לדיוק לתקן לעלות. אם ישנה המתנה אשר למדנו אז יש הדיוק. פה מדובר שהינך מתקדם ומתחזק בהבנה כאשר ההכרה וההבנה גדלים ופתאום אתה מתעורר לראות יותר שקוף את אשר יש לעשות ואז אתה מגלה את דיוקיך.

אותם החלקים יכולים להיות שונים. ההתרחשות יכולה להיות לא מדוייקת אם נניח שהנה המתנת ודייקת ופתאום בפני חלקים מורידים יכול לעבור למורידים ולרדת ז"א זה לא שייך להמתנה.

ימימה - חלק לזמן ירידה