האופק של הזוגיות - לגדול, לאהוב, להיות חופשיים. לימוד בתורת האר"י על ארבע מדרגות הזיווג והנסירה. תרגום מעשי ואישי על פי שיטת ימימה - הפרדה, מידת רוחק להתקרבות נכונה. לא איכות מדהימה, אבל שיעור טוב. את הסדנא שהיתה בהמשך השיעור, צריך לעבור בעצמנו. זה לא משהו להקלטה... 

לגעת בחגים