דע מי הוא העומד. לא רק לפני מי אתה עומד.

לדעת מי אתה הוא אחד המפתחות היסודיים ביותר לשערי תפילה. בדרך כלל בתחום התפילה הקושי שאנחנו רגילים להתעסק בו הוא ה'. ההשגחה, האמונה, אי הבהירות אם הוא מקשיב.

אבל תמונת הראי של כל השאלות הללו היא בעצם נקודה לא פתורה ביחס ביני לבין עצמי. 

למשל - את השאלה אם ה' איננו מעל כל הפרטים הללו אפשר לתרגם למשל ל'האם הפרטים של חיי מעניינים? האם למישהו אכפת מהם? האם הם בכלל יפים וחשובים בעיני?'

מי אני בכלל? אני שווה משהו? אני חשוב? חד פעמי? מיוחד? מה שאני אומר משנה למישהו? אני ראוי שיקשיבו לי? 

מה עם הרצונות שלי? הם חשובים או סתם נמוכים? 

בקיצור למה מי אני בכלל?

דע מי הוא העומד.

דע מי אתה.

דע את ערכך.

דע כמה אתה משמעותי. 

זהו כמו הזכרון שצריך לעורר בכל רגע בחיים ובפרט ברגעי התפילה. 

למרות כל ההסתרות אני מאמין ויודע שאני צלם אלוהים. שליח של הבורא בעולמו. חשוב. עצום. המילים שלי הם יהלומים כה נוצצים. 

זו בקצרה כוונת 'להיות מרכבה לשכינה' שהיא כרטיס הכניסה שלנו להיכלות בתפילה. והכוונה צריכה בדרך כלל כמה וכמה תזכורות במשך התפילה. 

וידעת היום והשבות אל לבבך כי שם ה' נקרא עליך. 

תפילה - הדרכה בסיסית