חיבור של כל חלקי הגוף ונפש לקו אחד - זהו מקור הכוח והעוצמה שלנו.
לשים לב לחלקים המיותרים שעלולים להפריד ולנתק. 

"אז זו עבודה פנימית ודאי ממהות כאשר כל החלקים מחוברים דרך אותה מהות של החיבור כל החלקים מחוברים בחיבור הקשב ההסתכלות הדיבור גם הנשימה כי יש קו שמתחבר לחיבור עצמו כאשר גם הפה הוא רוחני והאף במרכזו נקי חיבורו ראייתו, ודאי שזה גבוה, להשגה, אבל נאמר את זה לנשמות  ומי שמוכן מוכן להבין שגם כל חלק גם הראיה יש לה החלק הפנימי כמו כן הקשב חיבוריו במוחין שמחבר את שני המוחות לקו מצד ימין לשמאל לקו המחבר שם הכל שם הכל ואז כאשר יש חלקים מיותרים מנפש חוזרים על עצמם הם מרחיקים מפרידים מלהגיע בכנות באמת ובתמים" (ימימה, גברים, אלול 97)

ימימה לראש חודש אלול