מקום המנוחה הפנימי הוא מקום התשובה. 

ואם יצאת, אז חוזרים. 

inner peace :)

 

"בכל מצב יש נקודה  שאין יוצאים ממנה נקודה פנימית כי.......... זה מוסבר זה הוסבר בפשטות ראשונית כשאינך קופץ כמגיב אינך נסוג נח על מקומך לא מחסיר ולא מפריז צריך להגיע לזה כדי לקלוט  את הנקודה שבה נחים כאשר מתרחש מתרחש כל מה שיבוא לקראתך ללמד אותך אם זה אדם מלמד אותך החיים מלמדים אותך או בבית ואתה למד כל הזמן נותן לחלקים להיות לבא לפנות למחשבה להבנה" (ימימה, אלול 79, גברים)

ימימה לראש חודש אלול