חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות.

לפעמים נדמה שהתפקוד היומיומי שהאימהות מזמנת לנו, לא מאפשר לנו להרגיש את הימים המיוחדים שניתנו לנו,

והנה הולך וחולף לו חודש אלול ואנחנו נשארות עם תחושת אכזבה והחמצה.

איך לגלות את המלך בשדה הפרטי שלנו ולנצל את הימים שעוד נותרו? האם ניתן לעורר לב שחוק?

איך ממליכים את ה' על מציאות חיי?

כלים ותובנות מתורת החסידות